Σημαντικά μειωμένο κατά 17,2% εμφανίστηκε το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου στη διάρκεια του 2012 σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε σήμερα η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ).

Ειδικότερα, η συνολική αξία των εισαγωγών - αφίξεων, χωρίς τα πετρελαιοειδή, κατά το µήνα ∆εκέµβριο 2012 ανήλθε στο ποσό των 2.384,1 εκατ. ευρώ (3.118,5 εκατ. δολάρια) έναντι 2.358,7 εκατ. ευρώ (3.099,1 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο µήνα του έτους 2011 παρουσιάζοντας αύξηση, σε ευρώ, 1,1%.
 

Η συνολική αξία των εξαγωγών - αποστολών, χωρίς τα πετρελαιοειδή, κατά το µήνα ∆εκέµβριο 2012 ανήλθε στο ποσό των 1.295,5 εκατ. ευρώ (1.704,9 εκατ. δολάρια) έναντι 1.523,9 εκατ. ευρώ (2.014,5 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο µήνα του έτους 2011 παρουσιάζοντας µείωση, σε ευρώ, 15,0%,.
 

Το έλλειµµα του εµπορικού ισοζυγίου, χωρίς πετρελαιοειδή, κατά το µήνα ∆εκέµβριο 2012 ανήλθε σε 1.088,6 εκατ. ευρώ (1.413,6 εκατ. δολάρια) έναντι 834,8 εκατ. ευρώ (1.084,6 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο µήνα του έτους 2011, παρουσιάζοντας αύξηση, σε ευρώ, 30,4%,.
 

Η συνολική αξία των εισαγωγών - αφίξεων, χωρίς πετρελαιοειδή, κατά το χρονικό διάστηµα Ιανουαρίου-∆εκεµβρίου 2012 ανήλθε στο ποσό των 30.201,2 εκατ. ευρώ (38.720,7 εκατ. δολάρια) έναντι 32.127,4 εκατ. ευρώ (44.604,7 εκατ. δολάρια) κατά το ίδιο διάστηµα του έτους 2011, παρουσιάζοντας µείωση, σε ευρώ, 6,0%.

Η συνολική αξία των εξαγωγών - αποστολών, χωρίς πετρελαιοειδή, κατά το χρονικό διάστηµα Ιανουαρίου-∆εκεµβρίου 2012 ανήλθε στο ποσό των 17.004,4 εκατ. ευρώ (21.922,5 εκατ. δολάρια) έναντι 16.182,9 εκατ. ευρώ (22.577,7 εκατ. δολάρια) κατά το ίδιο διάστηµα του έτους 2011, παρουσιάζοντας αύξηση, σε ευρώ, 5,1%.
 

Το έλλειµµα του εµπορικού ισοζυγίου, χωρίς πετρελαιοειδή, κατά το χρονικό διάστηµα Ιανουαρίου- ∆εκεµβρίου 2012 ανήλθε σε 13.196,8 εκατ. ευρώ (16.798,2 εκατ. δολάρια) έναντι 15.944,5 εκατ. ευρώ (22.027,0 εκατ. δολάρια) κατά το ίδιο διάστηµα του έτους 2011, παρουσιάζοντας µείωση, σε ευρώ, 17,2%