Η καταλανική τράπεζα CaixaBank, η μεγαλύτερη σε ενεργητικό κεφάλαιο στην Ισπανία, ανακοίνωσε σήμερα στα σωματεία εργαζομένων της την πρόθεσή της για μείωση του προσωπικού κατά 3.000 εργαζομένους, στα πλαίσια μιας διαδικασίας αναδιάρθρωσης στα υποκαταστήματά της σε όλην τη χώρα, μετά την απορρόφηση των μικρότερων ιδρυμάτων Banca Cívica και Banco de Valencia.


Η τράπεζα είδε τα καθαρά κέρδη της να κατακρημνίζονται κατά 78,2% το 2012, στα 230 εκατ. ευρώ, υπό το βάρος του σημαντικού προγράμματος αναδιάρθρωσης.


Στην ανακοίνωσή της, το τραπεζικό ίδρυμα δικαιολογεί την απόφασή της επικαλούμενη τη συγχώνευση των δύο περιφερειακών τραπεζών και υπογραμμίζει πως «ο στόχος για καλλίτερη προσαρμογή στο σημερινό περιβάλλον και η βελτίωση της απόδοσης των πόρων απαιτεί την εφαρμογή ενός σχεδίου αναδιάρθρωσης».
 

Η CaixaBank προσδιορίζει με γνώμονα αυτούς τους στόχους ότι ξεκινά μία φάση διαβουλεύσεων με τα σωματεία των εργαζομένων, «η οποία θα μπορούσε να παραταθεί έως τα τέλη Απριλίου» και επισημαίνει πως προτίθεται να «εξετάσει όλες τις πιθανές λύσεις και τους καλύτερους τρόπους και τα καλύτερα μέτρα για την προσαρμογή του προσωπικού στις ανάγκες της επιχείρησης».