Ο μέσος μηνιαίος (καθαρός) μισθός στη Σερβία τον Ιανουάριο ήταν 39.197 δηνάρια (περίπου 352 ευρώ), μειωμένος κατά 17%, σε πραγματικούς όρους, σε σύγκριση με έναν μήνα πριν.

Σε ονομαστικούς όρους, η μείωση ήταν 16,5%.

Σε ετήσια βάση, ο μέσος μηνιαίος μισθός στη Σερβία αυξήθηκε, σε ονομαστικούς όρους, κατά 7%, αλλά σε πραγματικούς όρους κατέγραψε μείωση κατά 5,1%, όπως ανακοίνωσε το Γραφείο Στατιστικής της χώρας.