Στο 4,1% αναμένει την ύφεση φέτος το Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ), ενώ εκτιμά ότι στο 2012 το ΑΕΠ συρρικνώθηκε κατά 6,3% έπειτα από συρρίκνωση 6,9% το 2011.

Στην έκθεση «Οικονομικές Εξελίξεις», το ΚΕΠΕ αναφέρει ότι η εκτίµηση για το 2012 εµπεριέχει τόσο την πραγµατική εξέλιξη του ΑΕΠ στα τρία πρώτα τρίµηνα του έτους όσο και την πρόβλεψη του υποδείγµατος για το τελευταίο τρίµηνο του 2012.

Αναφορικά µε το έτος 2013, ο µέσος ετήσιος ρυθµός µεταβολής του πραγµατικού ΑΕΠ εκτιµάται στο -4,1%, σηµατοδοτώντας μεν τη συνέχιση της ύφεσης, αλλά τον περιορισµό του εύρους της σε σχέση µε το 2012.

Σχετικά µε την τριµηνιαία εξέλιξη του ρυθµού µεταβολής του πραγµατικού ΑΕΠ, ως προς τα αντίστοιχα τρίµηνα του προηγούµενου έτους, οι προβλέψεις του ΚΕΠΕ διαµορφώνονται στο -5,2% και -5,6% για το τελευταίο τρίµηνο του 2012 και το πρώτο τρίµηνο του 2013, αντίστοιχα.

Για τα επόµενα τρία τρίµηνα καταγράφεται µια σηµαντική συνεχιζόµενη τάση επιβράδυνσης της ύφεσης, µε τους ρυθµούς µεταβολής του ΑΕΠ να εκτιµώνται στο -4,6%, -3,5% και -2,9%, αντίστοιχα, αναφέρει το ΚΕΠΕ στην έκθεσή του.