Στην περικοπή 3.000-4.000 θέσεων εργασίας στη μονάδα καταναλωτικής τραπεζικής σχεδιάζει να προχωρήσει φέτος η JPMorgan Chase & Co, όπως αναφέρεται σε σημερινή παρουσίαση της τράπεζας.

Οι ανωτέρω περικοπές αφορούν περίπου το 1,5% του συνολικού προσωπικού της εταιρείας. Στο τέλος του 2012 η JPMorgan Chase απασχολούσε 258.965 υπαλλήλους σε όλο τον κόσμο.

Στην παρουσίαση σημειώνεται πως στόχος της τράπεζας είναι να μειώσει τις συνολικές της δαπάνες κατά 1 δισ. δολάρια το 2013.


Πηγή: Reuters