Η Ιταλία εξέδωσε σήμερα ομόλογα μέσης και μακράς διάρκειας συνολικού ύψους 6,5 δισ.ευρώ με αυξημένο επιτοκιακό κόστος, εν μέσω της πολιτικής κρίσης που διέρχεται και του ενδεχομένου ακυβερνησίας της.
Συγκεκριμένα, εκδόθηκαν ομόλογα λήξης 2017 ύψους 2,5 δισ.ευρώ, με απόδοση 3,59% έναντι 2,94% της τελευταίας αντίστοιχης δημοπρασίας στις 30 Ιανουαρίου.

Επίσης εξέδωσε ομόλογα λήξης 2013 ύψους 4 δισ.ευρώ με απόδοση 4,83% έναντι 4,17% επίσης στις 30 Ιανουαρίου.