Ως «πιο επιτακτική από ποτέ» χαρακτηρίζουν την «εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων που αφορούν το φοροεισπρακτικό σύστημα» οι αναλυτές της Eurobank, στο τελευταίο οικονομικό δελτίο της τράπεζας.


«Μέχρι στιγμής, οι επιδόσεις της κυβέρνησης όσον αφορά τους φοροεισπρακτικούς ελέγχους υπολείπονται σημαντικά των στόχων. Σύμφωνα με την πρόσφατη έκθεση του ΔΝΤ (Ιανουάριος 2013) οι στόχοι για τους ελέγχους φορολογικών υποθέσεων σε φορολογούμενους με υψηλά εισοδήματα κτλ. για το τέλος του 2012 δεν έχουν επιτευχθεί ενώ και για τον Ιανουάριο του 2013 δεν αναμένεται κάποια βελτίωση της απόδοσης. Κρίσιμος σε αυτό το σημείο είναι ο ρόλος του νεοδιορισθέντος Γενικού Γραμματέα Εσόδων Χ. Θεοχάρη με δεδομένο ότι έχει πρώτα εξασφαλιστεί η ανεξαρτησία του», αναφέρεται στην ανάλυση της τράπεζας.

«Τις τελευταίες εβδομάδες έχουν κυκλοφορήσει σχέδια για αποπληρωμή των οφειλών προς το δημόσιο μέσω ενός συστήματος μηνιαίων δόσεων κτλ. Θέλουμε να επισημάνουμε εδώ ότι το όποιο σχετικό σχέδιο αποπληρωμής ληξιπρόθεσμων οφειλών θα πρέπει να ολοκληρωθεί και να τεθεί σε εφαρμογή το συντομότερο δυνατόν.

Αντίθετα, συνεχίζουν οι αναλυτές, η καθυστέρηση εφαρμογής του μπορεί να οδηγήσει σε μη εξόφληση οφειλών προς το δημόσιο ακόμη και από φορολογούμενους που έχουν τη δυνατότητα να πληρώσουν. Οι τελευταίοι είναι πιθανό να ακολουθήσουν μια τέτοια στάση αναμονής για να ενταχθούν στις ρυθμίσεις του νέου σχεδίου ληξιπρόθεσμων οφειλών. Κάτι τέτοιο θα επιβαρύνει ακόμη περισσότερο τα δημόσια έσοδα».