Προκαταρκτική έρευνα για τη σύμβαση κατασκευής της μονάδας Πτολεμαΐδα 5 που η ΔΕΗ προτίθεται να αναθέσει στη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ του Γιώργου Περιστέρη, διέταξε ο εισαγγελέας μετά αλλεπάλληλα δημοσιεύματα.  
Νωρίτερα, ο Αρθούρος Ζερβός παρέπεμψε στη γενική συνέλευση της ΔΕΗ τη σύμβαση του εν λόγω έργου.

Πρόκειται για το έργο "Πτολεμαΐδα 5" συνολικής χρηματοδότησης 1,39 δισ. ευρώ, το οποίο αφορά στην ανέγερση λιγνιτικής μονάδας μικτής ισχύος 550 έως 660 MWel, με καύσιμο κονιοποιημένο λιγνίτη και με δυνατότητα παροχής θερμικής ισχύος 140 MWth για τηλεθέρμανση.

Συγκεκριμένα υπενθυμίζεται ότι:

Μετά την καταγγελθείσα από μέλη του ίδιου του Δ.Σ. σκανδαλωδώς υπερτιμολογημένη ανάθεση από τη διοίκηση Αθανασόπουλου στην κοινοπραξία ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ της σύμβασης κατασκευής της ΑΗΣ Νότιας Ρόδου, τη σκυτάλη πήρε η «Πτολεμαΐδα 5». Τον Απρίλιο του 2010 το Δ.Σ. της ΔΕΗ απεφάσισε την προκήρυξη διαγωνισμού για την κατασκευή λιγνιτικής μονάδος ισχύος 550 έως 660 MW στην Πτολεμαΐδα. Η απόφαση αυτή του Δ.Σ. βασίστηκε σε μια τεχνικό-οικονομική ανάλυση των υπηρεσιών της ΔΕΗ που έδειχνε ότι η επένδυση ήταν οριακά βιώσιμη με την παραδοχή ότι το κόστος κατασκευής δεν θα υπερέβαινε τα 1,32 δισ. ευρώ και ότι το επιτόκιο δανεισμού δεν θα υπερέβαινε το 5,5%.

Τον Ιούνιο του 2011 υπεβλήθησαν δύο προσφορές. Μια από τη ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ και μια από την κοινοπραξία Κοπελούζου-Μυτιληναίου με μειοδότρια την πρώτη με προσφορά 1,39 δισ. ευρώ. Από το σημείο αυτό και μετά τα πράγματα εξελίσσονται με τρόπο που προξενεί πολλά ερωτηματικά.

1. Η κοινοπραξία Κοπελούζου-Μυτιληναίου παρότι επισημαίνει σοβαρά προβλήματα στην προσφορά της ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ, εν τούτοις δεν προχωρά σε προσφυγή διευκολύνοντας την ανάθεση στην ανταγωνίστρια εταιρία. Μάλιστα οι εκπρόσωποι των δύο ομίλων που εκλήθησαν από τον ανακριτή που εξέταζε καταγγελία περί υπερτιμολογημένης ανάθεσης, έδωσαν καταθέσεις ευνοϊκές για τη ΔΕΗ και τη μειοδότρια κοινοπραξία.

2. Με την προφανή ανοχή της αντιπάλου κοινοπραξίας, η ΔΕΗ κατάφερε να ολοκληρώσει την αξιολόγηση των προσφορών στον χρόνο ρεκόρ των τεσσάρων μηνών, συμπεριλαμβανομένου και του Αυγούστου, όταν για άλλους διαγωνισμούς πολύ μικρότερου προϋπολογισμού ο χρόνος αξιολόγησης είναι 6-12 μήνες.

3. Βάσει των όρων του διαγωνισμού, η ΔΕΗ διατηρεί το δικαίωμα να μην προχωρήσει στην ανάθεση του έργου στον μειοδότη αν το οικονομικό περιβάλλον έχει μεταβληθεί και έχει ανατρέψει τις παραδοχές βάσει των οποίων απεφάσισε την προκήρυξη του διαγωνισμού. Αν όμως αποφασίσει να προχωρήσει σε υλοποίηση του έργου, τότε υποχρεούται αυστηρά και μονοσήμαντα να το αναθέσει στον αξιολογημένο μειοδότη με τον αυστηρά προβλεπόμενο στην διακήρυξη τρόπο.

4. Η απόφαση ανάθεσης του έργου προϋποθέτει τη λήψη σχετικής απόφασης του Δ.Σ. μετά από εισήγηση των αρμοδίων υπηρεσιών της ΔΕΗ. Για τη λήψη της απόφασης το Δ.Σ. οφείλει να εξετάσει αν η προσφορά του μειοδότη σε συνδυασμό με τις δυνατότητες και το κόστος χρηματοδότησης του έργου είναι συμβατές με τους όρους και τις προϋποθέσεις που συνόδευσαν την απόφαση προκήρυξης του διαγωνισμού, ενώ η απόφαση ανάθεσης υποχρεωτικά συνοδεύεται με εντολή στις υπηρεσίες να καλέσουν τον μειοδότη να προσκομίσει την προβλεπόμενη εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης εντός 15 ημερών επί ποινή κατάπτωσης της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής.

5. Η ΔΕΗ ευρισκόμενη, λόγω της δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας, σε αδυναμία εξασφάλισης της χρηματοδότησης του έργου, δεν ήταν σε θέση να προχωρήσει σε ανάθεση του έργου, σύμφωνα με τα ρητώς προβλεπόμενα στη διακήρυξη.

6. Εν όψει των ανωτέρω, η ΔΕΗ προχώρησε σε μη σύννομη ανάθεση του έργου με τρόπο που όχι απλώς δεν προβλεπόταν στη διακήρυξη, αλλά και που είναι πρωτοφανής στα ιστορικά, ιδιαίτερα για έργα τέτοιου προϋπολογισμού. Συγκεκριμένα, αποφάσισε να αναθέσει το έργο υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα υπογραφεί η σύμβαση, αν πρώτα η ΔΕΗ δεν έχει εξασφαλίσει χρηματοδότηση με όρους που θα εξασφαλίζουν ικανοποιητική απόδοση της επένδυσης.

7. Με την παράνομη αυτή απόφαση, η ΔΕΗ δένει το έργο στο άρμα (και μάλιστα για αόριστο χρόνο) μιας αναδόχου εταιρίας με μηδενική εμπειρία σε τέτοια έργα και η οποία υπέβαλε τεχνική προσφορά με πάνω από 1.000 τεχνικές αποκλίσεις, δηλαδή στο άρμα μιας εταιρίας και μιας προσφοράς που μάλλον δυσκολεύουν παρά διευκολύνουν την εξασφάλιση χρηματοδότησης με όρους που να διατηρούν τη βιωσιμότητα της επένδυσης. Σημειώνουμε, επίσης, ότι ενώ οι όροι βιωσιμότητας της επένδυσης είναι ήδη αποφασισμένοι από τη ΔΕΗ στο στάδιο της προκήρυξης του έργου, στην απόφαση ανάθεσης μιλούν για «ικανοποιητική απόδοση» χωρίς να μνημονεύουν τα στοιχεία της παλαιότερης απόφασης.

8. Η αντίπαλη κοινοπραξία Κοπελούζου-Μυτιληναίου παραμένει απαθής και δεν καταγγέλλει την παράνομη ανάθεση.

9. Ένα χρόνο αργότερα, η ΔΕΗ εξακολουθεί να ψάχνει για χρηματοδότηση την οποία δεν βρίσκει. Αυτό όμως που βρίσκει είναι μια επιστολή του σωματείου Σπάρτακος με ημερομηνία 22/11/2012, η οποία απευθύνεται στον πρόεδρο Ζερβό τον οποίο επαινεί, απειλεί και τελικώς υποδεικνύει / προαναγγέλλει τη λήψη απόφασης του Δ.Σ. να υπογράψει σύμβαση ακόμη και αν δεν έχει εξασφαλίσει χρηματοδότηση και δεν ξέρει αν / πότε και με ποιους όρους θα τη βρει.

10. Λίγες μέρες μετά, στις 11/12/2012 το Δ.Σ. υπακούοντας στα κελεύσματα των συνδικαλιστών του Σπάρτακου παίρνει απόφαση να δώσει εντολή (!) στον πρόεδρο της ΔΕΗ να υπογράψει τη σύμβαση. Κουβέντα για εξασφάλιση της χρηματοδότησης. Κουβέντα για τους όρους χρηματοδότησης που θα εξασφάλιζαν ικανοποιητική απόδοση της επένδυσης. Κουβέντα για τις 1000+ τεχνικές αποκλίσεις.

11. Η ΔΕΗ γνωρίζει τον ολισθηρό δρόμο που έχει επιλέξει και ψάχνει απεγνωσμένα να βρει χρηματοδότηση, πριν υπογράψει τη σύμβαση, αλλά δεν τη βρίσκει. Αυτό όμως που βρίσκει και πάλι είναι το αγωνιστικό κάλεσμα του Σπάρτακου. Με νέα επιστολή με ημερομηνία 15/2/2013, το σωματείο της Πτολεμαΐδας καλεί τον πρόεδρο να υπογράψει άμεσα τη σύμβαση, προκειμένου να χτυπηθεί με τον τρόπο αυτό η διαπλοκή!!!

12. Λίγες μέρες μετά, στις 21/2/2013 το Δ.Σ. της ΔΕΗ παίρνει την προαναγγελθείσα από τον Σπάρτακο απόφαση να χτυπήσει τη διαπλοκή, υπογράφοντας στις 9/3/2013 την περιβόητη σύμβαση με τον τρόπο που ανωτέρω περιγράψαμε.