Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία (σύνολο Εγχώριας και Εξωτερικής Αγοράς) του μηνός Ιανουαρίου 2013, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιανουαρίου 2012, παρουσίασε μηδενική μεταβολή, έναντι αύξησης 7,5% που σημειώθηκε κατά την ίδια σύγκριση των δεικτών του έτους 2012 προς το 2011.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ΕΛΣΤΑΤ, ο Γενικός Δείκτης κατά το μήνα Ιανουάριο, σε σύγκριση με το δείκτη του Δεκεμβρίου 2012, παρουσίασε αύξηση 0,7%, έναντι αύξησης 2,7%, που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών του έτους 2012 προς το 2011.


Ο μέσος Δείκτης του δωδεκαμήνου Φεβρουαρίου 2012 - Ιανουαρίου 2013, σε σύγκριση προς τον ίδιο δείκτη του δωδεκαμήνου Φεβρουαρίου 2011 - Ιανουαρίου 2012, παρουσίασε αύξηση 4,1%, έναντι αύξησης 7,7%, που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων προηγούμενων δωδεκαμήνων.
 

1. Ανάλυση μηνιαίων μεταβολών, μηνός Ιανουαρίου 2013 σε σύγκριση με το Δεκέμβριο 2012.


Η αύξηση του Γενικού Δείκτη Τιμών Παραγωγού κατά 0,7%, το μήνα Ιανουάριο 2013, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Δεκεμβρίου 2012, οφείλεται στις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους αγορών, δηλαδή:


α. Στην αύξηση του Δείκτη Τιμών Παραγωγού Εγχώριας Αγοράς κατά 0,7%
β. Στην αύξηση του Δείκτη Τιμών Παραγωγού Εξωτερικής Αγοράς κατά 1,0%

2. Ανάλυση ετήσιων μεταβολών, μηνός Ιανουαρίου 2013 σε σύγκριση με τον Ιανουάριο 2012.

α. Στη μηδενική μεταβολή του Δείκτη Τιμών Παραγωγού Εγχώριας Αγοράς
β. Στην αύξηση του Δείκτη Τιμών Παραγωγού Eξωτερικής Aγοράς κατά 0,1%