Δραματική αύξηση σημείωσε για έναν ακόμη μήνα η ανεργία στην Ευρωζώνη σύμφωνα με τα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα πριν από λίγο από τις Βρυξέλλες.

Στην Ε.Ε. των «17» η ανεργία αυξήθηκε τον Ιανουάριο στο 11,9% από 11,8% ένα μήνα νωρίτερα με τους ανέργους να ανέρχονται στα 19 εκατομμύρια.

Στην Ε.Ε. των «27» η ανεργία ανήλθε στο 10,8% τον Ιανουάριο από 10,7% τον Δεκέμβριο με αύξηση των ανέργων κατά 222.000 άτομα.

Η Ελλάδα με ποσοστό ανεργίας 27% (με βάση στοιχεία Νοεμβρίου) κατέχει την πρώτη θέση στη «μαύρη» λίστα με την Ισπανία να ακολουθεί με ποσοστό 26,2%.

Σημειώνεται ότι και στις δύο ζώνες η ανεργία έχει καταγράψει αλματώδη αύξηση σε σύγκριση με τον Ιανουάριο του 2012 όταν ήταν στο 10,8% και 10,1% αντίστοιχα.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Eurostat συνολικά 26,217 εκατ. άνδρες και γυναίκες στην Ε.Ε. – 18,998 εκατ. στην Ευρωζώνη – ήταν άνεργοι τον Ιανουάριο. Μεταξύ των κρατών μελών τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας καταγράφηκαν στην Ελλάδα (27,0% το Νοέμβριο του 2012), την Ισπανία (26,2%) και την Πορτογαλία (17,6%), ενώ τα χαμηλότερα στην Αυστρία (4,9%), τη Γερμανία και το Λουξεμβούργο (5,3%) και την Ολλανδία (6,0%).

Σε σύγκριση με ένα χρόνο νωρίτερα η ανεργία αυξήθηκε σε 19 κράτη μέλη, υποχώρησε σε επτά και παρέμεινε σταθερή στη Δανία. Η μεγαλύτερη αύξηση καταγράφηκε στην Ελλάδα (από 20,8% σε 27,0% μεταξύ Νοεμβρίου 2011 και Νοεμβρίου 2012), την Κύπρο (από 9,9% σε 14,7%), την Πορτογαλία (από 14,7% σε 17,6%) και την Ισπανία (23,6% σε 26,2%).

Η μεγαλύτερη μείωση σημειώθηκε στην Εσθονία (από 11,1% στο 9,9% μεταξύ Δεκεμβρίου 2011 και Δεκεμβρίου 2012), τη Λετονία (από 15,5% σε 14,4% από το δ΄ τρίμηνο του 2011 στο αντίστοιχο τρίμηνο του 2012), τη Ρουμανία (από 7,4% στο 6,6%) και το Ηνωμένο Βασίλειο (από 8,3% στο 7,7% μεταξύ Νοεμβρίου 2011 και Νοεμβρίου 2012). Μεταξύ Ιανουαρίου 2012 και Ιανουαρίου 2013 το ποσοστό ανεργίας στους άνδρες αυξήθηκε από το 10,6% στο 11,8% στην Ευρωζώνη και από το 10,0% στο 10,8% στην Ε.Ε. των 27.

Το ποσοστό ανεργίας στις γυναίκες αυξήθηκε από το 11,0% στο 12,1% στην Ευρωζώνη και από το 10,2% στο 10,9% στην Ε.Ε. των EU27. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ευρωπαϊκής στατιστικής υπηρεσίας τον Ιανουάριο του 2013 συνολικά 5,732 εκατ. νέοι άνθρωποι (κάτω των 25) ήταν άνεργοι στην Ε.Ε. εκ των οποίων οι 3,642 εκατ. στην Ευρωζώνη. Το ποσοστό ανεργίας των νέων τον Ιανουάριο του 2013 ήταν 23,6% στην Ε.Ε. και 24,2% στην Ευρωζώνη σε σύγκριση με 22,4% και 21,9% αντίστοιχα τον Ιανουάριο του 2012.