Ζημίες 24,5 εκατ. ευρώ ανακοίνωσε ο όμιλος Τιτάν το 2012, έναντι κερδών 11 εκατ. το 2011.

«Η επιδείνωση των αποτελεσμάτων οφείλεται στην κατάρρευση της οικοδομικής δραστηριότητας στην Ελλάδα αλλά και στην κάμψη που εμφάνισαν οι αγορές της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, επηρεαζόμενες αρνητικά από την ευρωπαϊκή κρίση» σημειώνει η εταιρεία στη σχετική της ανακοίνωση.


Ωστόσο, ο κύκλος εργασιών του ομίλου ενισχύθηκε κατά 3,6% στα 1,13 δισ. ευρώ κυρίως χάρη σε ΗΠΑ και Τουρκία.
 

Στην ανακοίνωση σημειώνεται επίσης πως καθοριστική ήταν, για μία ακόμη χρονιά, η συνεισφορά των χωρών της Ανατολικής Μεσογείου και ιδιαίτερα της Αιγύπτου, όπου, παρά τη δύσκολη συγκυρία, που εξακολουθεί να αντιμετωπίζει η χώρα, η κατασκευαστική δραστηριότητα διατηρείται σε υψηλά επίπεδα. Πρώτα σημάδια ανάκαμψης έγιναν, επίσης, εμφανή και στις ΗΠΑ.
 


Μητρική εταιρεία ΤΙΤΑΝ ΑΕ
 

Ο κύκλος εργασιών της «Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ» ανήλθε το 2012 σε €221 εκ., αυξημένος κατά 2% σε σύγκριση με το 2011, ενώ τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε €38 εκ., μειωμένα κατά 8%. Οι καθαρές ζημιές ανήλθαν σε €16 εκ. αυξημένες κατά €2 εκ. σε σχέση με πέρυσι.
 

Το Δ.Σ. της Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ αποφάσισε να προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, που έχει προγραμματιστεί για τις 14 Ιουνίου 2013, τη μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2012.
 

Σε ό,τι αφορά τις προοπτικές, στην ανακοίνωση σημειώνεται πως «το 2013 προβλέπεται ότι θα είναι μια ακόμα δύσκολη χρονιά για τον Όμιλο Τιτάν».