Δραματικά είναι τα στοιχεία της Ένωσης Καταναλωτών Κρήτης για τους υπερχρεωμένους καταναλωτές που αναζητούν την ένταξή τους στις ευεργετικές διατάξεις του «νόμου Κατσέλη».

Συγκεκριμένα το ποσοστό τους τους δύο πρώτους μήνες του 2013, είναι τριπλάσιο από πέρυσι.

Η Ένωση ζητάει να στραφεί η Κυβέρνηση σε μέτρα, που θα ξεκαθαρίσουν το τραπεζικό τοπίο. Προτείνει για τα δάνεια τα οποία είναι στο «κόκκινο», αλλά χωρίς ελπίδα κάλυψης, να υπάρξει «κούρεμα» 100% και σε όλα τα δάνεια το λιγότερο στο 50%.

Επίσης η ένωση προτείνει σε περιπτώσεις όπως άνεργοι και ανάπηροι, χωρίς περιουσιακά στοιχεία, το «κούρεμα» να είναι επίσης, 100%.

Η ένωση αντιδρά στο ενδεχόμενο πώλησης των δανείων των δανειοληπτών από τις τράπεζες σε ξένες εταιρείες και σημειώνει ότι ήδη δέχεται καταγγελίες από μέλη της που την ενημερώνουν ότι τα δάνεια τους πουλήθηκαν σε εταιρείες της Ευρώπης, χωρίς καμία ενημέρωση του δανειολήπτη. Όπως αναφέρει ο δανειολήπτης «ενημερώθηκε από το δικόγραφο που έλαβε από την εταιρεία του εξωτερικού, καθώς το χρέος του έγινε απαιτητό εντός τριών ημερών, διαφορετικά γνωστοποιείται ότι θα προχωρήσει η διαδικασία πλειστηριασμού ακόμη και της πρώτης κατοικίας, παρά το γεγονός ότι υπάρχει δέσμευση από το Ελληνικό Δίκαιο».

Όπως αναφέρει η οργάνωση των καταναλωτών είναι σημαντικό για τον δανειολήπτη, έγκαιρα, αφού διαπιστώσει ότι το δάνειο του περνάει στο «κόκκινο» να μη το αμελήσει, αλλά είτε να προσπαθήσει να ενταχθεί στο Νόμο Κατσέλη, για όλο το δανειακό του βάρος, ή να απευθυνθεί στην τράπεζα και να το ρυθμίσει.

Η ένωση ζητάει από την πολιτεία να βελτιώσει άμεσα την νομοθεσία για να σταματήσει η αύξηση των μη εξυπηρετούμενων δανείων ιδίως των στεγαστικών.