Την κατάργηση του μέτρου της υποχρεωτική συλλογής αποδείξεων θα προβλέπει το φορολογικό νομοσχέδιο που θα καταθέσει προς ψήφιση στη Βουλή η Κυβέρνηση το Μάιο.


Ειδικότερα, βάση της υφιστάμενης νομοθεσίας, η οποία αναμένεται να αλλάξει με το νομοσχέδιο του Μαΐου:

- Για τις δηλώσεις του 2013 απαιτούνται αποδείξεις αξίας ίσης με το 25% του ατομικού εισοδήματος, με μέγιστο όριο αποδείξεων τα 15.000 ευρώ. Για τις δηλώσεις του 2014 απαιτούνται και πάλι αποδείξεις αξίας ίσης με το 25% του ατομικού εισοδήματος αλλά με μέγιστο όριο αποδείξεων τα 10.500 ευρώ.

- Αν στις φετινές δηλώσεις οι αποδείξεις που δηλώνονται υπολείπονται των απαιτουμένων, στη διαφορά επιβάλλεται ποινή φόρου 10%. Για παράδειγμα, αν για εισόδημα 20.000 ευρώ απαιτούνται αποδείξεις 5.000 ευρώ και δηλωθούν αποδείξεις 3.000 ευρώ, στη διαφορά των 2.000 ευρώ θα επιβληθεί φόρος με συντελεστή 10%, άρα θα προκύψει πρόσθετος φόρος 200 ευρώ. Το 2014 η ποινή φόρου αυξάνεται σε 22%, με αποτέλεσμα στο παραπάνω παράδειγμα να προκύπτει έξτρα φόρος 440 ευρώ.

- Φέτος όλοι οι φορολογούμενοι, προκειμένου να κατοχυρώσουν το αφορολόγητο των 5.000 ευρώ που ισχύει για τη φορολόγηση των εισοδημάτων του 2012, θα πρέπει να καταγράψουν στις δηλώσεις τους τις απαιτούμενες αποδείξεις. Το 2014 η υποχρέωση δήλωσης αποδείξεων περιορίζεται μόνο σε μισθωτούς και συνταξιούχους οι οποίοι θεωρητικά με τον τρόπο αυτόν κατοχυρώνουν την έκπτωση φόρου των 2.100 ευρώ η οποία υποκαθιστά το αφορολόγητο των 5.000 ευρώ.