Παράταση για τη δικαιολόγηση των εμβασμάτων στο εξωτερικό δίνει εγκύκλιος του υφυπουργού Οικονομικών Γιώργου Μαυραγάνη.

Η απόφαση αφορά τους φορολογουμένους που ελέγχονται για την αποστολή εμβασμάτων τα έτη 2009-2011.
 

Συγκεκριμένα, στην εγκύκλιο αναφέρεται πως η ειδική εφαρμογή που λειτουργεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.gsis.gr της Γ.Γ.Π.Σ. θα παραμείνει ανοικτή μέχρι τις 20.3.2013, επειδή υπάρχουν αιτήσεις από πολλούς φορολογούμενους με τις οποίες ζητούν παράταση της προθεσμίας για την εκ μέρους τους ενημέρωση της εφαρμογής.


Επιπλέον, στις περιπτώσεις που οι φορολογούμενοι, με αιτήσεις τους ζητούν παράταση της προθεσμίας υποβολής των οικείων δικαιολογητικών στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ., επειδή δεν μπορούν να τα συγκεντρώσουν έγκαιρα λόγω καθυστέρησης εκ μέρους τρίτων (π.χ. τραπεζών), οι Προϊστάμενοι των Δ.Ο.Υ. παρακαλούνται να εξετάζουν κάθε περίπτωση χωριστά και να χορηγούν τη σχετική παράταση εφόσον το κρίνουν απολύτως απαραίτητο.