Κέρδη μετά από φόρους 22,6 εκατ. ευρώ κατέγραψε η Interamerican το 2012 χρονιά έντονης δοκιμασίας της ασφαλιστικής αγοράς τόσο στις πωλήσεις όσο και στην κεφαλαιακή επάρκεια των εταιρειών.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της, και οι τρεις κλάδοι στους οποίους δραστηριοποιείται  η εταιρεία ήταν κερδοφόροι: 


αναλυτικά, στον κλάδο των γενικών ασφαλίσεων τα κέρδη ήταν 8,6 εκατ., της ζωής 9,3 εκατ. και της υγείας 5,3 εκατ. Αυξημένα είναι και τα καθαρά επαναλαμβανόμενα κέρδη της, που έφθασαν  τα 12,9 εκατ. έναντι 11,6 εκατ. το 2011.


Σημειώνεται ότι η INTERAMERICAN το 2011, λόγω της συμμετοχής της στο πρόγραμμα ανταλλαγής ελληνικών ομολόγων (PSI), είχε παρουσιάσει αρνητικό πρόσημο (-85 εκατ.). Ήταν, ωστόσο, από τις ελάχιστες εταιρείες που δεν χρειάστηκαν κεφαλαιακή ενίσχυση, καθώς είχε υψηλή κεφαλαιοποίηση.
 

Παράλληλα, η εταιρεία συγκράτησε κατά το 2012 σε υψηλό επίπεδο και την απόδοση των ασφαλιστικών εργασιών της, με τα μεικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα να φθάνουν  συνολικά τα 428,3 εκατ. ευρώ έναντι 468,5 εκατ. ευρώ το 2011 (μείωση 8,5% έναντι  μείωσης 10,7% του συνόλου της ασφαλιστικής αγοράς).
 

Ειδικότερα, στις γενικές ασφαλίσεις τα μεικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα ανήλθαν σε 224,2 εκατ., στον κλάδο ζωής στα 107 εκατ. και στον κλάδο υγείας στα 97,1 εκατ., με τη νέα παραγωγή ασφαλίστρων ζωής και υγείας να φθάνει τα 38,4 εκατ. Με αυτά τα αποτελέσματα, η INTERAMERICAN διατηρεί τη 2η θέση στην κατάταξη της ασφαλιστικής αγοράς, αυξάνοντας οριακά το μερίδιό της σε 9,9%.
 

Ο συνολικός δείκτης φερεγγυότητας της εταιρείας υπολογίζεται πάνω από 250%. Ακόμη, βελτιωμένα είναι τα combined ratios στις γενικές ασφάλειες και την υγεία –95,5% και 95,8% αντίστοιχα– σε σχέση με το 2011. Η εταιρεία συγκράτησε τα λειτουργικά έξοδα του 2012 στο επίπεδο του 2011 (93,5 εκατ. ευρώ). Τα εν λόγω στοιχεία είναι ενδεικτικά της συνετής διαχείρισης και του άριστου ελέγχου των λειτουργικών διαδικασιών.
 

Συνεχίζοντας την πολιτική της πολυκαναλικής διανομής, με γνώμονα την πελατοκεντρική προσέγγιση των ασφαλιστικών αναγκών με κάθε τρόπο, η INTERAMERICAN διατηρεί ένα ισορροπημένο προϊοντικό χαρτοφυλάκιο γενικών ασφαλειών, ζωής και υγείας με αναπτυσσόμενα όλα τα δίκτυά της. Οι δείκτες ικανοποίησης ασφαλιστών και πρακτόρων υπερβαίνουν το 80%. Το δίκτυο agency  (αποκλειστικής διανομής) διακρίθηκε κυρίως στον κλάδο ζωής παραδίδοντας το 79% της παραγωγής, τα δίκτυα συνεργαζομένων πρακτόρων–μεσιτών και των τραπεζών είχαν σημαντική συνεισφορά στις γενικές ασφάλειες, ενώ οι απευθείας πωλήσεις με αιχμή την Anytime υπερέβησαν τους στόχους του έτους. Ειδικότερα, η Anytime αναπτύχθηκε με ρυθμό 60% κατά το 2012 κερδίζοντας περισσότερους από 180 χιλιάδες πελάτες, ενώ από τα τέλη του περασμένου έτους ξεκίνησε την προώθηση προγραμμάτων υγείας.
 

Η εταιρεία κατέβαλε στους ασφαλισμένους της πέρυσι το ποσόν των 353,8 εκατ. ευρώ, ελαχιστοποιώντας δραστικά τον χρόνο αποζημίωσης στο αυτοκίνητο και την υγεία και πληρώνοντας ή παρέχοντας υπηρεσίες καθημερινά, κατά μέσο όρο, σε 2.450 πελάτες.