Με ομόφωνη απόφασή τους οι υπουργοί Οικονομικών της ΕΕ έδωσαν το πράσινο φως στη δεύτερη δέσμη οικονομικής διακυβέρνησης, ένα νομοθετικό πλαίσιο που ενισχύει τις εξουσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσον αφορά τον έλεγχο των εθνικών προϋπολογισμών των κρατών-μελών της ευρωζώνης.


Η απόφαση δεν προκάλεσε έκπληξη μετά την πολιτική συμφωνία που επιτεύχθηκε στα τέλη Φεβρουαρίου μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της ιρλανδικής προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.


Η δέσμη νομοθετικών μέτρων, που θα πρέπει ακόμη να εγκριθεί από το ευρωκοινοβούλιο και θα τεθεί σε ισχύ σε σύντομο χρονικό διάστημα, έχει στόχο να αποφευχθούν οι περαιτέρω κρίσεις στη ζώνη του ευρώ. Συγκεκριμένα, όλες οι χώρες της ευρωζώνης θα υποχρεούνται να υποβάλουν τα σχέδια των προϋπολογισμών τους στην Επιτροπή και το Eurogroup έως τα μέσα Οκτωβρίου κάθε έτους.
 

Εάν ένα σχέδιο δεν πληροί τις απαιτήσεις του Συμφώνου Σταθερότητας, το οποίο απαγορεύει ελλείμματα άνω του 3%, η Επιτροπή θα μπορεί να ζητεί αλλαγές. Επίσης πρόκειται να ελέγχει αν το σχέδιο προϋπολογισμού είναι σύμφωνο με τις συστάσεις τις οποίες θα κάνει το Μάιο.