Στη θέση του εντεταλμένου γενικού διευθυντή της Alpha Bank τοποθετείται από 6.3.2013 ο κ. Θεόδωρος Α. Καλαντώνης και θα έχει υπό την εποπτεία του τις Διευθύνσεις Καθυστερήσεων Λιανικής Τραπεζικής, Στεγαστικής Πίστεως και Τραπεζικής Μικρών Επιχειρήσεων.