Καταργούν τις μεταξύ τους χρεώσεις σε βασικές, καθημερινές συναλλαγές των πελατών τους η Εθνική Τράπεζα και η Τράπεζα Eurobank, μέλος πλέον του Ομίλου της Εθνικής.
 

Ειδικότερα, από το Σάββατο 2 Μαρτίου οι πελάτες των τραπεζών Εθνικής και Eurobank μπορούν να χρησιμοποιούν χωρίς χρέωση το σύνολο του δικτύου των ΑΤΜ των δύο τραπεζών που ανέρχεται σε 1.980 με χρήση των καρτών που ήδη έχουν στη διάθεσή τους, τόσο για αναλήψεις μετρητών όσο και για ερώτηση υπολοίπου.
 

Από τη Δευτέρα 11 Μαρτίου οι πελάτες των δύο τραπεζών μπορούν, χωρίς χρέωση, να πραγματοποιούν μεταφορές κεφαλαίων σε λογαριασμούς που τηρούνται στις δύο τράπεζες, δικούς τους ή και τρίτων, αφενός μεν μέσω των καταστημάτων, αφετέρου μέσω των ηλεκτρονικών δικτύων των δύο τραπεζών.