Ο κ. Πάτροκλος Ρωσιάδης εξελέγη αντιπρόεδρος, διευθύνων σύμβουλος και εκτελεστικό μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Alapis, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Ευάγγελου Λώλα.

Η εκλογή του νέου μέλους θα ανακοινωθεί στην επόμενη Γενική Συνέλευση της εταιρείας.
 

Μετά την παραπάνω αντικατάσταση, το δ.σ. ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:
 

Δημήτριος Καϊμακάμης του Βλασίου, πρόεδρος, μη εκτελεστικό μέλος
Αλέξανδρος Τσαπακίδης του Γεωργίου, μη εκτελεστικό μέλος
Πάτροκλος Ρωσιάδης του Νικολάου, αντιπρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος
Νικολέττα Λαζαρίδου του Βασιλείου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
Δημήτριος Αραβοσιτάς του Σπυρίδωνος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.