Με τον μεγαλύτερο ρυθμό των τελευταίων τεσσάρων ετών μειώθηκε η παραγωγικότητα στις ΗΠΑ το δ’ τρίμηνο του 2012, καθώς η επιτάχυνση των προσλήψεων είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση του κόστους εργασίας.

Σύμφωνα με τα αναθεωρημένα στοιχεία του αμερικανικού υπουργείου Απασχόλησης, η παραγωγικότητα μειώθηκε κατά 1,9% σε ετήσια βάση, υπερβαίνοντας τις εκτιμήσεις των αναλυτών για πτώση 1,6%. Το γ’ τρίμηνο του 2012, η παραγωγικότητα είχε ενισχυθεί κατά 3,1%.
 

Η μείωση της παραγωγικότητας οφείλεται στο γεγονός ότι οι προσλήψεις αυξάνονται δυναμικά, ενώ η αύξηση της παραγωγής είναι πιο υποτονική. Το τελευταίο τρίμηνο του περασμένου έτους, δημιουργήθηκαν 600.000 νέες θέσεις εργασίας στις ΗΠΑ, ενώ το ΑΕΠ αυξήθηκε μόλις κατά 0,1%.
 

Ωστόσο, οι αναλυτές εκτιμούν ότι η πτώση της παραγωγικότητας έχει προσωρινό χαρακτήρα, αφού η ανάπτυξη της αμερικανικής οικονομίας αναμένεται να επιταχυνθεί το τρέχον έτος.