Για πρώτη φορά στην Ελλάδα υλοποιείται, πιλοτικά, ένα πρόγραμμα για την ενίσχυση της απασχόλησης των ανέργων νέων ναυτικών, από το υπουργείο Ναυτιλίας,σε συνεργασία με το Υπουργείο Εργασίας. 
Το πρόγραμμα παρέχει κίνητρα σε άνεργους νέους ναυτικούς, όλων των ειδικοτήτων να αποκτήσουν δεξιότητες και εργασιακή εμπειρία επί πλοίου, να λάβουν ικανοποιητική αποζημίωση και να έρθουν σε επαφή με τους μελλοντικούς εργοδότες τους, ώστε να τους πείσουν για τις εργασιακές δυνατότητές τους.

Το πρόγραμμα, συνολικού προϋπολογισμού 6.000.000 ευρώ, θα ωφελήσει περίπου 1.000 άνεργους νέους ναυτικούς, όλων των ειδικοτήτων, από 18-30 ετών. 

Η ευθύνη του προγράμματος ανήκει στο Γραφείο Ευρέσεως Ναυτικής Εργασίας (ΓΕΝΕ) και η χρηματοδότηση προέρχεται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού του υπουργείου Εργασίας.

Από τους ωφελούμενους, 200 θα είναι αξιωματικοί και 800 θα είναι κατώτερα