Ολοκληρώθηκε η συμφωνία για την πώληση του ομίλου «Vallone», στον οποίο ανήκει το νοσοκομείο «Αχίλλειον», στον ιατρό συνεργάτη του νοσοκομείου Ανδρέα Παναγιώτου και την εταιρεία «Circleservus Limited», όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του Υγεία

 

Το τίμημα συμφωνήθηκε στο 1 ευρώ και οι αγοραστές ανέλαβαν δανειακές υποχρεώσεις του ομίλου Vallone ύψους 7,7 εκατ. ευρώ περίπου και λοιπές υποχρεώσεις ύψους 3,4 εκατ. περίπου.

 

Η συναλλαγή προβλέπεται ότι θα βελτιώσει τη ρευστότητα και τη χρηματοοικονομική θέση της εταιρείας λόγω της μείωσης των δαπανών που σχετίζονται με τη χρηματοδότηση της λειτουργικής δραστηριότητας του νοσοκομείου «Αχίλλειον»  και της μείωσης των δανειακών υποχρεώσεων που περιλαμβάνονται στον ενοποιημένο ισολογισμό του Ομίλου Υγεία.