Ο οίκος αξιολόγησης Fitch υποβάθμισε σήμερα Παρασκευή την μακροπρόθεσμη πιστοληπτική ικανότητα της Ιταλίας σε "BBB+" από "A-".