Έναντι 54 εκατ. ευρώ η Attica Group υπέγραψε συμφωνία με την Genting Group για την πώληση του πλοίου Superfast VI, καταβλητέου τοις μετρητοίς.

Η συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί, στις αρχές Απριλίου 2013, με την παράδοση του πλοίου. Το Superfast VI θα αντικατασταθεί στη γραμμή Πάτρα-Ηγουμενίτσα-Ancona από άλλο πλοίο του ομίλου.

Από τη συναλλαγή αυτή, η εκτιμώμενη ζημία για την Attica Group θα ανέλθει στα 6,3 εκατ. ευρώ περίπου και θα περιληφθεί στα αποτελέσματα του 2012. Μετά την εξόφληση του τραπεζικού δανεισμού, της προμήθειας πώλησης του πλοίου και λοιπών εξόδων συναλλαγής, το εναπομείναν ποσό εκτιμάται ότι θα ανέλθει στα 21 εκατ. ευρώ περίπου.