Την ίδρυση νέας εταιρείας με την επωνυμία "Αιολική Προφήτης Ηλίας ΑΕ" ανακοίνωσε στο Χρηματιστήριο Αθηνών η εταιρεία Ικτίνος Ελλάς ΑΕ.
Η νέα εταιρεία, αποτελεί 100% θυγατρική της Ικτίνος Ελλάς ΑΕ και το μετοχικό της κεφάλαιο ανέρχεται σε 60.000 ευρώ. Η εταιρεία έχει ως σκοπό τη δραστηριοποίησή της στην Αιολική Ενέργεια και συγκεκριμένα, στην κατασκευή Αιολικού Πάρκου στον νομό Μαγνησίας.

Όπως επισημαίνεται στην ίδια ανακοίνωση, η εταιρεία έχει καταθέσει στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) αίτημα για έκδοση άδειας παραγωγής ισχύος 22 MW.