Το κλείσιμο του εργοστασίου χαρτοποιίας στην Πάτρα αποφάσισε η εταιρεία SCA Hellas.


Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση η εταιρεία, λαμβάνοντας υπόψη τις δύσκολες οικονομικές συνθήκες που επικρατούν στην Ελλάδα και προκειμένου να διατηρήσει τη θέση της στην αγορά προχωρά σε οργανωτικές αλλαγές, ώστε να είναι σε θέση να προσαρμοστεί στην τρέχουσα κατάσταση και να εξασφαλίσει τη βιώσιμη παρουσία της στην ελληνική αγορά.
 

Η SCA Hellas, σύμφωνα με την ανακοίνωση, προσπάθησε να επαναδιαπραγματευτεί νέους όρους στη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας με τους εκπροσώπους των εργαζομένων της, δυστυχώς όμως η προσπάθεια αυτή δεν στέφτηκε με επιτυχία. "Ως εκ τούτου, οι μέτοχοι της SCA Hellas, δυστυχώς δεν έχουν άλλη εναλλακτική από το να προσφέρουν σε όλους τους εργαζομένους της SCA Hellas ένα πακέτο εθελουσίας αποχώρησης με σημαντικά οφέλη και να κλείσουν το εργοστάσιο χαρτοποιίας στην Πάτρα. Αυτά τα μέτρα είναι αναγκαίο να ληφθούν, ώστε η εταιρεία να παραμείνει βιώσιμη, ανταγωνιστική και σε θέση να παράγει προϊόντα άριστης ποιότητας με όσο το δυνατό χαμηλότερο κόστος για τους πελάτες και τους καταναλωτές" τονίζεται στην ανακοίνωση.
 

Η SCA Hellas, όπως σημειώνεται στην ίδια ανακοίνωση, είναι αποφασισμένη να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, ώστε να διασφαλίσει για τους συναδέλφους που επηρεάζονται όσο το δυνατόν καλύτερους όρους, μέσω ενός πλάνου εθελουσίας εξόδου, το οποίο έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο, ώστε να τους προσφέρει σημαντικά υψηλότερες αποζημιώσεις, από αυτές που προβλέπονται από την ελληνική νομοθεσία. Επίσης, τους προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες επανατοποθέτησης, ώστε να τους βοηθήσει στη μετάβαση τους σε νέες θέσεις εργασίας ή στο επόμενο στάδιο στη ζωή τους, καθώς και ιδιωτική ασφαλιστική κάλυψη για θέματα υγείας, μέχρι και τις 31.12.2013.