Σημαντικές απώλειες στον τομέα του έτοιμου σκυροδέματος προκάλεσε το 2011 η πτώση της κατασκευαστικής δραστηριότητας, εξαιτίας της οικονομικής ύφεσης που πλήττει τη χώρα, ενώ το κλίμα δεν φάνηκε να αντιστρέφεται τους πρώτους μήνες του 2012.

Όπως αναφέρει η Hellastat σε πρόσφατη μελέτη της για τον κλάδο, η συνολική οικοδομική δραστηριότητα το 2011 υποχώρησε κατά 28,5% ως προς τις άδειες, ενώ ο οικοδομικός όγκος μειώθηκε κατά 38,2% συγκριτικά με το 2010. Επιπλέον, τους πρώτους οκτώ μήνες του 2012 ο αριθμός των αδειών περιορίστηκε κατά 27,3% συγκριτικά με την αντίστοιχη περίοδο του 2011.

Ενδεικτική της πτωτικής πορείας του ευρύτερου κλάδου είναι η σημαντική πτώση της παραγωγής τσιμέντου από τις τρεις μεγάλες βιομηχανίες της χώρας. Το 2011 παρήχθησαν 5,86 εκατ. τόνοι (-37,8% συγκριτικά με το 2010), ενώ το πρώτο εξάμηνο του 2012 η παραγωγή μειώθηκε κατά 17,8% σε ετήσια βάση.

Σύμφωνα με την Hellastat, το ανωτέρω κλίμα έχει καταστήσει πολλές εταιρείες – ακόμα και τις μεγαλύτερες – ζημιογόνες, επιβάλλοντας κινήσεις όπως εξαγορά μονάδων, περιορισμό μη αποδοτικών δραστηριοτήτων, μείωση του λειτουργικού κόστους και περικοπές εργατικού δυναμικού.

Τέλος, γίνονται αναφορές για φαινόμενα αθέμιτου ανταγωνισμού λόγω της λειτουργίας παράνομων  μονάδων χωρίς τις απαραίτητες άδειες και πιστοποιήσεις, αλλά και διάθεσης προϊόντος χαμηλής ποιότητας σε ιδιαίτερα χαμηλές τιμές.

Από τη χρηματοοικονομική ανάλυση σε 156 επιχειρήσεις του κλάδου προκύπτει πως ο συνολικός κύκλος εργασιών του δείγματος το 2011 υποχώρησε κατά 31,8% στα 492 εκατ. ευρώ, ενώ καταγράφηκαν λειτουργικές ζημιές 17,54 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 26,58 εκατ. ευρώ το 2010.