Ζημίες ύψους 15 εκατ. ευρώ εμφάνισε η Frigoglass το 2012, ωστόσο οι πωλήσεις της παρουσίασαν αύξηση παρά την παρατεταμένη οικονομική κρίση στις αγορές της Δυτικής Ευρώπης.
 

Παράλληλα, η Frigoglass ενέγραψε υψηλότερες χρηματοοικονομικές δαπάνες και συμπεριέλαβε προβλέψεις για το κόστος των εγγυήσεων και για προγράμματα αναδιάρθρωσης.
 

Οι πωλήσεις της αυξήθηκαν, ωστόσο το 2012 κατά 4,7% στα 581 εκατ. ευρώ.
 

Όσον αφορά στο τέταρτο τρίμηνο, σε προσαρμοσμένη βάση, η Frigoglass παρουσίασε καθαρές ζημιές 6 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών 0,6 εκατ. ευρώ το τέταρτο τρίμηνο του 2011, ως συνέπεια του ότι ο φορολογικός συντελεστής εμφανίστηκε μεγαλύτερος, καθώς η εταιρεία επέλεξε να μην δημιουργήσει αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις σε ζημιογόνες δραστηριότητες.
 

Οι καθαρές πωλήσεις του τριμήνου ανήλθαν στα 142,3 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 22% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, γεγονός που καθιστά τη συγκεκριμένη περίοδο το πιο ισχυρό τέταρτο τρίμηνο στην ιστορία της επιχείρησης.
 

Ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Torsten Tuerling, εξέφρασε την πεποίθηση ότι η Frigoglass θα αποκαταστήσει φέτος τα περιθώρια λειτουργικού κέρδους και θα τονώσει τις ταμειακές ροές της.
 

«Αναμένουμε το 2013 οι συνθήκες των αγορών να παραμείνουν δυσμενείς στην Ευρώπη, ενώ οι άλλες περιοχές δραστηριοποίησής μας θα επιδείξουν σημεία δυναμικής ανάπτυξης και ταυτόχρονα με τη θετική επιρροή των διαρθρωτικών προγραμμάτων που υιοθετήσαμε θα επιταχύνουν την ανάπτυξη στο δεύτερο μισό του έτους», είπε ο Tuerling.