Η Ελλάδα θα ανακάμψει οικονομικά με όχημα την εξωστρέφεια και πιο συγκεκριμένα όταν επιτύχει το 50% του ΑΕΠ να προέρχεται από τις εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών και ταυτόχρονα όταν επιτύχει να υποκαταστήσει κατά 30% τις εισαγωγές της από ελληνικής παραγωγής προϊόντα.

Στο συνέδριο με τίτλο «Προϊόν Ελληνικό! Δύναμη Ανάπτυξης & Εξωστρέφειας της Ελληνικής Οικονομίας», ο πρόεδρος του ΣΕΒΕ, κ. Δημήτρης Λακασάς υποστήριξε ότι «για να τεθεί η ελληνική οικονομία σε σταθερές βάσεις, θα πρέπει ένα επιπλέον 25% του ΑΕΠ μας να μεταφερθεί σε νέες εξαγωγικές δραστηριότητες».

Σύμφωνα με τον κ. Λακασά σήμερα, ο εθνικός μέσος όρος στην εξαγωγική επίδοση (εξαγωγές % ΑΕΠ) στα αγαθά είναι 12,4% και στα αγαθά και υπηρεσίες είναι στο 26%, όταν ο ευρωπαϊκός μέσος όρος ανέρχεται σε 45%".

Είναι αναγκαίο, συμπλήρωσε, να αλλάξουμε επειγόντως καταναλωτικές συνήθειες και να καλλιεργήσουμε μια κουλτούρα εσωστρέφειας στην κατανάλωσή μας. Στόχος πρέπει να είναι να υποκαταστήσουμε τουλάχιστον κατά 30% τα εισαγόμενα προϊόντα με ελληνικά. Να ξεφύγουμε από τη λογική του «εγώ» και να λειτουργήσουμε στη λογική του «εμείς». Η ενίσχυση των ελληνικών εξαγωγών θα γίνει με επένδυση στην εξωστρέφεια με την Εθνική Στρατηγική Εξαγωγών.

«Με μια στρατηγική που:
1) Προωθεί την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών προϊόντων και υπηρεσιών, που καλλιεργεί μια κουλτούρα εξωστρέφειας στις ελληνικές επιχειρήσεις.
2) Προχωρά στο country re-branding της Ελλάδας στον παγκόσμιο χάρτη και με στοχευμένες στρατηγικές μάρκετινγκ προβάλλει τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα των ελληνικών προϊόντων.
3) Θέτει μια για πάντα τέλος στη βασανιστική και χρονοβόρα διαδικασία του εξορθολογισμού του δημόσιου τομέα, που προχωρεί δυναμικά σε άρση των εξαγωγικών αντικινήτρων και εμποδίων, αλλά και στην αναγκαία αποδέσμευση οικονομικών και ανθρώπινων πόρων, προς αξιοποίηση των εξαγωγικού τομέα» κατέληξε ο πρόεδρος του ΣΕΒΕ.