Εναλλακτικές δυνατότητες για την ανακεφαλαιοποίηση εξετάζει η Εθνική Τράπεζα, σύμφωνα με ανακοίνωσή της.
«Κατόπιν ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αναφορικά με σημερινά δημοσιεύματα του ηλεκτρονικού τύπου, η Εθνική Τράπεζα  ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι  στο πλαίσιο της υποχρέωσης για ανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών συστημικών τραπεζών, εξετάζει εναλλακτικές δυνατότητες. Η FAIRFAX HOLDINGS, μεταξύ άλλων, έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον για συμμετοχή στην ανακεφαλαιοποίηση του διευρυμένου ομίλου της ΕΤΕ» επισημαίνεται στην ανακοίνωση.