Μείωση 1,6% σημείωσε ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εισαγωγών στη Βιομηχανία (ΓΔΤΕ) τον Ιανουάριο του 2013, σε σχέση με ένα χρόνο νωρίτερα, έναντι αύξησης 8,7% που είχε σημειωθεί κατά την ίδια σύγκριση των δεικτών του έτους 2012 προς το 2011.


Σε σύγκριση με τον δείκτη του Δεκεμβρίου 2012, ο Γενικός Δείκτης αυξήθηκε κατά 0,8%, έναντι αύξησης 2,2% που είχε σημειωθεί κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών του έτους 2012 προς το 2011.

 

Ο μέσος Δείκτης του δωδεκαμήνου Φεβρουαρίου 2012 - Ιανουαρίου 2013, σε σύγκριση προς τον ίδιο δείκτη του δωδεκαμήνου Φεβρουαρίου 2011 - Ιανουαρίου 2012, παρουσίασε αύξηση 3,6%, έναντι αύξησης 7,8%, που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων προηγούμενων δωδεκαμήνων.