Τη λήψη μέτρων για τη βελτίωση των συνθηκών στον πραγματικό τομέα της οικονομίας, ζητά η Κεντρική Τράπεζα της Σλοβενίας (Banka Slovenije) με αφορμή την υποβάθμιση της τράπεζας Nova Ljubljanska Banka (NLB), σε “Caa 2” από “Β2” από τον οίκο αξιολόγησης Moody's.

Σύμφωνα με την Moody's, η NLB ανακοίνωσε ζημίες 273,5 εκ. ευρώ το 2012 εξαιτίας της αύξησης των μη εξυπηρετούμενων δανείων και για να διατηρήσει την κεφαλαιακή της επάρκεια,πάνω από το όριο που θέτει η Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή, πρέπει να προχωρήσει σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, ύψους 400 εκ. ευρώ.

Η Κεντρική Τράπεζα της Σλοβενίας υπογραμμίζει ότι, η ανάγκη για ενίσχυση της κεφαλαιακής επάρκειας της NLB δεν μειώνεται, καθώς η τράπεζα καταγράφει ζημίες τα τελευταία τρία χρόνια. Στο μεταξύ, η κατάσταση στον τραπεζικό τομέα επιδεινώνεται, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν πρόσφατα από την Κεντρική Τράπεζα. Το 2012 εκτιμάται ότι “έκλεισε” με ζημίες 600 εκατομμυρίων ευρώ, ποσό ίσο με το 20% του ετήσιου ΑΕΠ της χώρας.

Μια από τις μεγαλύτερες “πληγές” του τραπεζικού συστήματος είναι η NLB, που κατέγραψε ζημίες, αν και τον περασμένο Ιούλιο το σλοβενικό Δημόσιο ενίσχυσε τη ρευστότητά της με ποσό 383 εκατομμυρίων ευρώ. Η υποβάθμιση της NLB οδήγησε τη βελγική τράπεζα KBC να αποχωρήσει επίσημα από την τράπεζα, πωλώντας το μερίδιό της (22%) στο σλοβενικό Δημόσιο έναντι 2,76 εκατ.ευρώ.

Η KBC είχε εξαγοράσει, αρχικά, το 34% της NLB και στις προθέσεις της ήταν η αύξηση του ποσοστού αυτού.