Στο 12,3% διαμορφώθηκε η ανεργία το 2012 στη Βουλγαρία, αυξημένη κατά μία ποσοστιαία μονάδα, έναντι του 2011, όπως ανακοίνωσε το Εθνικό Ινστιτούτο Στατιστικής της βαλκανικής αυτής χώρας.

Το 2012, ο αριθμός των ανέργων στη Βουλγαρία διαμορφώθηκε σε 410.300 άτομα, εκ των οποίων οι 241.000 ήταν άνδρες και οι 169.300 γυναίκες.

   
Το 2012, το ποσοστό της ανεργίας στον ανδρικό πληθυσμό αυξήθηκε κατά 1,2% και ανήλθε στο 13,5%. Την ίδια χρονιά, η ανεργία στο γυναικείο πληθυσμό σημείωσε μικρή αύξηση, μόλις 0,7% και διαμορφώθηκε στο 10,8%.

   
Σύμφωνα με το Εθνικό Ινστιτούτο Στατιστικής, περίπου 226.600 άτομα ή το 55,2% του συνόλου των ανέργων αναζητούσαν δουλειά για διάστημα μεγαλύτερο του ενός έτους, με αποτέλεσμα το ποσοστό της μακροχρόνιας ανεργίας να διαμορφώνεται στο 6,8% για το σύνολο των ανέργων (στο 7,7% για τους άνδρες και το 5,7% για τις γυναίκες).

   
Αντίθετα, το 2012, το 67,1% του πληθυσμού, ηλικίας 15 έως 64 ετών ήταν οικονομικά ενεργό. Ο συνολικός αριθμός των απασχολουμένων ήταν 2.934.000 άτομα ή το 46,6% του πληθυσμού, ηλικίας άνω των 15 ετών.

   
Ο ρυθμός απασχόλησης για την ηλικιακή ομάδα 15 - 64 ετών διαμορφώθηκε στο 58,8% (συνολικά 2.894.900 άτομα), ενώ για την ηλικιακή ομάδα 20-64 ετών στο 63%, σχεδόν αμετάβλητο σε σχέση με το 2011.

   
Ο ρυθμός απασχόλησης για την ηλικιακή ομάδα 55 - 64 ετών διαμορφώθηκε, το 2012, στο 45,7%, αυξημένος κατά 1,1% σε σχέση με το 2011. Η ανοδική αυτή τάση οφείλεται στην αύξηση της απασχόλησης του γυναικείου πληθυσμού που ανήκει σε αυτή την ηλικιακή ομάδα, επισημαίνεται στην ανακοίνωση του Ινστιτούτου Στατιστικής.