Μεγάλο βήμα προς τα πίσω "την ώρα που χρειαζόμαστε γενναία βήματα προς τα μπροστά" χαρακτηρίζει ο πρόεδρος του ΣΕΒ κ. Δημήτρης Δασκαλόπουλος, την απόφαση του Eurogroup για την Κύπρο.


Ειδικότερα ο κ. Δασκαλόπουλος δήλωσε ότι "η απόφαση του Eurogroup αποτελεί ένα μεγάλο βήμα προς τα πίσω για την Ευρώπη, την ώρα που χρειαζόμαστε γενναία βήματα προς τα μπροστά.
 

Με την απόφαση αυτή:
 

-Ενισχύονται οι φυγόκεντρες τάσεις μέσα στην ´Ενωση.

-Διευρύνεται το σχίσμα μεταξύ Βορρά και Νότου.

-Ακυρώνονται ουσιαστικά οι αποφάσεις για την ευρωπαϊκή τραπεζική ενοποίηση.
 

Η αντιμετώπιση της ευρωπαϊκής κρίσης υπαγορεύει ενότητα πολιτικών και σταθερότητα κανόνων. Κάθε αντίθετη επιλογή δεν υπηρετεί την ενωμένη Ευρώπη", καταλήγει η δήλωση του κ.Δασκαλόπουλου.