Στην ομόφωνη έγκριση της παραίτησης του κυρίου Στέφανου Παντζόπουλου από την ιδιότητά του ως μη εκτελεστικού μέλους και ο ορισμός του ως ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους προχώρησαν τα μέλη του Δ.Σ. της Αστήρ Παλάς, μετά από πρόταση του αντιπροέδρου και διευθύνοντος συμβούλου κυρίου Γριβέα.
Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, κατόπιν της ανωτέρω αλλαγής, βάσει της από 22/02/2013 απόφασης του διοικητικού συμβουλίου, τα μέλη του Δ.Σ. της εταιρείας συγκροτήθηκαν σε σώμα ως ακολούθως:
1. Πέτρος Χριστοδούλου, Πρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος
2. Πολυχρόνης Γριβέας, Αντιπρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
3. Δημήτριος Δημόπουλος, Σύμβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος
4. Κωνσταντίνος Μίχαλος, Σύμβουλος, Ανεξ. Μη Εκτελεστικό Μέλος
5. Παύλος Μυλωνάς, Σύμβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος
6. Αθανάσιος Μαρτίνος, Σύμβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος
7. Ιωάννης Συγγελίδης, Σύμβουλος, Ανεξ. Μη Εκτελεστικό Μέλος
8. Μιλτιάδης Σταθόπουλος, Σύμβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος
9. Αριστοτέλης Καρυτινός, Σύμβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος
10. Στέφανος Παντζόπουλος, Σύμβουλος, Ανεξ. Μη Εκτελεστικό Μέλος Παράλληλα, μετά την από 21/1/2013 παραίτηση του κυρίου Αθανάσιου Μαρτίνου από μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, με απόφαση του Δ.Σ. της 22/02/2013, ορίζεται ως νέο μέλος, ο κύριος Κωνσταντίνος Μίχαλος, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος.

Κατόπιν τούτου η Επιτροπή Ελέγχου αποτελείται από τα ακόλουθα μέλη:
1. Στέφανος Παντζόπουλος, Πρόεδρος Επιτροπής Ελέγχου
2. Παύλος Μυλωνάς, Μέλος
3. Κωνσταντίνος Μίχαλος, Μέλος

Σημειώνεται πως η εκλογή του κυρίου Μίχαλου τελεί υπό την έγκριση της αμέσως επόμενης γενικής συνέλευσης η οποία και θα επικυρώσει, ως αρμόδια σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, την εκλογή του.