Την έναρξη διαδικασίας συγχωνεύσεως με την Eurobank ανακοίνωσε σήμερα η Εθνική Τράπεζα. Η συγχώνευση θα γίνει με απορρόφηση της Eurobank από την Εθνική Τράπεζα με ενοποίηση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού των ανωτέρω δύο τραπεζών.
 

Ημερομηνία μετασχηματισμού θα είναι η 31η Δεκεμβρίου 2012. Ως Ισολογισμοί μετασχηματισμού των δύο τραπεζών θα χρησιμοποιηθούν οι Ισολογισμοί τους της 31ης Δεκεμβρίου 2012.

 
Σε ξεχωριστή ανακοίνωση, η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ενημερώνει ότι θα ανακοινώσει τα ετήσια οικονομικά αποτελέσματα του 2012 για την Τράπεζα και τον Όμιλο, την Τετάρτη 27 Μαρτίου 2013 στις 17:30, ώρα Ελλάδος. Θα ακολουθήσει κοινή κλήση τηλεδιάσκεψης της ΕΤΕ και της Eurobank στις 18:00, ώρα Ελλάδος, της ίδιας ημέρας για την παρουσίαση και συζήτηση των αποτελεσμάτων.