Η Fitch Ratings επιβεβαίωσε σήμερα τη μακροπρόθεσμη πιστοληπτική αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο «AAA» με το οutlook να είναι σταθερό.Ο οίκος σημειώνει ότι η αξιολόγηση της Ε.Ε. βασίζεται κυρίως στην ισχυρή στήριξη που λαμβάνει από τις 27 χώρες-μέλη μέσω των χρηματοδοτικών δεσμεύσεων και πρόσθετων εισφορών στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό.
 

Επισημαίνει ταυτόχρονα ότι παρά τις υποβαθμίσεις συγκεκριμένων κρατών μελών το 2011 και το 2012, τα εννέα κράτη μέλη με κορυφαία αξιολόγηση «AAA» καλύπτουν το 63% του προϋπολογισμού για το 2013.

 

Η αξιολόγηση, προσθέτει ο οίκος, λαμβάνει υπόψη και την ιδιαίτερα συντηρητική προσέγγιση στον δανεισμό της Ε.Ε. ο οποίος ωστόσο έχει αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια. Σύμφωνα με τον οίκο, ο δανεισμός αυξάνεται σταθερά από το 2008 φτάνοντας τα 55,7 δισ. ευρώ στα τέλη του 2012 λόγω κυρίως των δράσεων του Ταμείου Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας (EFSM) για τη διάθεση δανείων (συνολικού ύψους 48,5 δισ. ευρώ) σε Ιρλανδία και Πορτογαλία.