Τον ορισμό του κ. Κωνσταντίνου Δόλογλου, αντιπροέδρου του δ.σ., ως αναπληρωτή διευθύνοντος συμβούλου, με αρμοδιότητα την εποπτεία των Γενικών Διευθύνσεων, Ορυχείων, Παραγωγής και Εμπορίας, από 1.4.2013, αποφάσισε η ΔΕΗ.

Επίσης, το δ.σ. της εταιρείας αποφάσισε τον ορισμό του διευθυντή της Διεύθυνσης Οικονομικών Λειτουργιών κ. Μιχαήλ Μπρούστη, ως επόπτη Θυγατρικών Εταιρειών Δικτύων, επιπέδου Γενικού Διευθυντή, από 1.4.2013.