Έκτακτη γενική συνέλευση συγκαλείται στην ΟΠΑΠ ΑΕ την Τρίτη 26 Μαρτίου, όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση. 

Αντικείμενό της θα είναι η έγκριση του Σχεδίου Σύμβασης με την Intralot με αντικείμενο την προμήθεια, εγκατάσταση και έναρξη λειτουργίας όλου του απαραίτητου εξοπλισμού, για νέο λειτουργικό σύστημα όλων των παιχνιδιών της ΟΠΑΠ ΑΕ και τη μετάβαση των υφισταμένων λειτουργιών της σε αυτό.