Η απόρριψη του σχεδίου διάσωσης από το κυπριακό Κοινοβούλιο είναι αναγκαίο να χρησιμοποιηθεί ως ευκαιρία για μια καλύτερη εναλλακτική λύση, αναφέρουν οι οικονομικοί αναλυτές της Εurobank στο τελευταίο οικονομικό δελτίο της τράπεζας.

«Είναι αναγκαίο όμως να επισημάνουμε ότι η απόρριψη της απόφασης από το κυπριακό κοινοβούλιο είναι παρακινδυνευμένη αν δεν υπάρχει ήδη (έστω υπό διαμόρφωση) καλύτερη εναλλακτική λύση. Ταυτόχρονα, η ύπαρξη μιας καλύτερης εναλλακτικής λύσης (αν υπάρχει) δείχνει ότι στο Eurogroup δεν εξαντλήθηκαν όλα τα περιθώρια εύρεσης συμφωνίας» αναφέρεται στο οικονομικό δελτίο.

«Σε κάθε περίπτωση θεωρούμε ότι το τέλος επί των καταθέσεων όπως προσδιορίστηκε στην παραπάνω συμφωνία για την Κύπρο, αυξάνει την αβεβαιότητα για τις χώρες της περιφέρειας της ευρωζώνης. Το ενδεχόμενο ενός τέλους επί των καταθέσεων δεν θα μπορεί να αποκλειστεί πλέον από τους πολίτες μιας χώρας που βρίσκεται ή πρόκειται να διαπραγματευτεί ένα πρόγραμμα διάσωσης, παρά τις διαβεβαιώσεις ότι η Κύπρος αποτελεί μια ιδιαίτερη περίπτωση (π.χ. ανάγκες ανακεφαλαιοποίησης της Κύπρου στο 60% του ΑΕΠ έναντι 40% και 27% του ΑΕΠ για την Ιρλανδία και την Ελλάδα αντίστοιχα, καταθέσεις που ανέρχονται στο 380% του ΑΕΠ εκ των οποίων το 30% προέρχεται από κατοίκους εκτός ευρωζώνης)» αναφέρεται στο οικονομικό δελτίο.

«Η λύση στο κυπριακό πρόβλημα δεν πρέπει να καθυστερήσει. Οι κυπριακές τράπεζες δεν είναι δυνατόν να παραμένουν κλειστές για μεγάλο χρονικό διάστημα αφού οι απώλειες για την πραγματική οικονομία θα είναι σημαντικές επιτείνοντας περαιτέρω την αβεβαιότητα. Τόσο οι εμπλεκόμενοι στο Eurogroup όσο και η κυπριακή κυβέρνηση θα πρέπει να δείξουν την απαραίτητη σύνεση και να εντείνουν την προσπάθεια τους για εύρεση λύσης άμεσα», επισημαίνεται επίσης.

Στο οικονομικό δελτίο εκτιμάται επίσης ότι «η αβεβαιότητα των κυπριακών εξελίξεων δεν αποτελεί άλλοθι για την αποφυγή προώθησης μεταρρυθμίσεων στην ελληνική οικονομία».