Μέσω συναλλαγής εκτός κύκλου (Over-The-Counter Transaction), απέκτησε στις 19 Μαρτίου η Doson Investments Company 70.000 μετοχές της Motor Oil συνολικής αξίας 567.000 ευρώ, κυριότητος Motor Oil Holdings LTD.

 

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, το διοικητικό συμβούλιο της Motor Oil Holdings LTD αποτελείται από τους κ.κ. Βαρδή Ι. Βαρδινογιάννη, Ιωάννη Β. Βαρδινογιάννη και Πέτρο Τ. Τζαννετάκη που είναι, αντίστοιχα, πρόεδρος, εκτελεστικός αντιπρόεδρος και εκτελεστικό μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Motor Oil (Ελλάς) Α.Ε., ενώ η Doson Investments Company έχει στενό δεσμό με τον Κο Νίκο Θ. Βαρδινογιάννη, μη εκτελεστικό μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Motor Oil (Ελλάς).