Ο κ. Ιωάννης Εμιρζάς αναλαμβάνει καθήκοντα διευθυντή οικονομικών υπηρεσιών της εταιρείας Σφακιανάκης ΑΕΒΕ, σε αντικατάσταση του κ. Βασίλη Παπαπαναγιώτου.