Μετά τις ελληνικές τράπεζες και το Δημόσιο δεν δέχεται τις επιταγές των κυπριακών τραπεζών μέχρι το άνοιγμα αυτών την ερχόμενη Τρίτη.
Οι τράπεζες δεν κάνουν δεκτές τις επιταγές πελατών τους που προέρχονται από την Τράπεζα Κύπρου, τη Λαϊκή και την Ελληνική Τράπεζα αφού τα κυπριακά πιστωτικά ιδρύματα είναι κλειστά και δεν μπορεί να γίνει εκκαθάριση, ενώ εμπλοκή στις συναλλαγές στην αγορά με επιταγές κυπριακών τραπεζών, δημιούργησε το «φρένο» που έβαλε το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων στα υποκαταστήματά του, με ρητή εντολή να μην τις δέχονται για πληρωμές προς το Δημόσιο.

Σύμφωνα με τη «Ναυτεμπορική», προς το παρόν τουλάχιστον, οι εφορίες δεν έχουν λάβει ανάλογη εντολή, επισημαίνοντας όμως ταυτόχρονα ότι το πρόβλημα είναι καθαρά τεχνικό, καθώς τα γραφεία συμψηφισμού στη χώρα μας δεν μπορούν να προχωρήσουν στις σχετικές πράξεις με τα Κυπριακά Πιστωτικά Ιδρύματα, καθώς «τα συστήματα στην Κύπρο με εντολή της εκεί Κεντρικής της Τράπεζας είναι όλα κλειστά».

Το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (ΤΠΔ) ζήτησε από τους διευθυντές των υποκαταστημάτων του, που σε αρκετές περιπτώσεις συστεγάζονται με τις κατά τόπους εφορίες, με κοινό προϊστάμενο, να μη δέχονται τις επιταγές μέχρις ότου αποκατασταθεί η εύρυθμη λειτουργία του τραπεζικού συστήματος στην Κύπρο.