Η κυπριακή Βουλή καλείται σήμερα να λάβει κρίσιμες αποφάσεις, αφού θα συζητηθούν και θα τεθούν προς ψήφιση 9 συνολικά νομοσχέδια (τρία βασικά και έξι συνοδευτικά) τα οποία κατατέθηκαν το βράδυ της Πέμπτης με τη μορφή του κατεπείγοντος. Ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης θα έχει εκ νέου συνάντηση με το κλιμάκιο της τρόικας ενώ μετά την ψήφιση των νομοσχεδίων, το Eurogroup θα συνεδριάσει ξανά για να συζητήσει τις αποφάσεις της κυπριακής Βουλής.

Η συνεδρίαση της Βουλής θα αρχίσει στις 10:00 το πρωί και στόχος είναι να ψηφιστούν μέχρι το βράδυ όλα τα νομοσχέδια που θα συζητηθούν. 

Είχαν προηγηθεί την Πέμπτη διαπραγματεύσεις – θρίλερ, με επίκεντρο την - υπό κατάρρευση - Λαϊκή Τράπεζα, τη στιγμή που το Eurogroup συνεδρίασε έκτακτα μέσω τηλεδιάσκεψης, για να δώσει τελεσίγραφο στην Κυπριακή πλευρά, ώστε να λάβει τελικές αποφάσεις το συντομότερο δυνατό.

Τα συνολικά 9 νομοσχέδια εγκρίθηκαν σε έκτακτη συνεδρία του υπουργικού Συμβουλίου και στάλθηκαν στη Βουλή για επείγουσα έγκριση, ύστερα από υποδείξεις της τρόικας και του Eurogroup για την υποβολή προτάσεων και τη λήψη μέτρων που προαπαιτούνται για την παραχώρηση βοήθειας διάσωσης. 

Τα νομοσχέδια τιτλοφορούνται:

- Ο περί ίδρυσης εθνικού ταμείου αλληλεγγύης νόμος.
- Ο περί επιβολής περιοριστικών μέτρων στις συναλλαγές σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης .
- Ο περί εξυγίανσης πιστωτικών και άλλων ιδρυμάτων νόμος.
- Ο περί τραπεζικών εργασιών τροποποιητικός νόμος.
- Ο περί Ειδικού φόρου πιστωτικού ιδρύματος τροποποιητικός νόμος. 
- Ο περί της διαχείρισης χρηματοοικονομικών κρίσεων τροποποιητικός νόμος.
- Ο περί σύστασης και λειτουργίας σχεδίου προστασίας καταθέσεων και εξυγίανσης πιστωτικών και άλλων ιδρυμάτων νόμος.
- Οι περί λειτουργίας ταμείου προστασίας καταθέσεων και εξυγίανσης πιστωτικών και άλλων ιδρυμάτων κανονισμοί και τέλος
- Ο περί συνεργατικών εταιρειών τροποποιητικός νόμος. 

Τι προβλέπουν τα βασικά νομοσχέδια

Τα τρία βασικά νομοσχέδια αφορούν την ίδρυση Εθνικού Ταμείου Αλληλεγγύης (ΕΤΑ), την επιβολή περιοριστικών μέτρων στις συναλλαγές σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης αλλά και την εξυγίανση της Λαϊκής Τράπεζας.

Σχετικά με την ίδρυση ΕΤΑ, το υπουργείο Οικονομικών εισηγείται την ψήφιση του «δεδομένης της έκτακτης ανάγκης στην οποία έχει περιέλθει η Δημοκρατία λόγω του άμεσου κινδύνου κατάρρευσης του χρηματοπιστωτικού της συστήματος». 

Η ίδρυση Ταμείου με την επωνυμία Εθνικό Ταμείο Αλληλεγγύης σκοπό έχει να χρηματοδοτεί ή/και να ενισχύει οικονομικώς πιστωτικά ιδρύματα, να προωθεί ή/και να συμβάλλει στην κεφαλαιοποίηση ή/και ανακεφαλαιοποίηση πιστωτικών ιδρυμάτων, ή/και να προωθεί ή και συμβάλλει στη χρηματοδότηση της Δημοκρατίας.

Οι πόροι του Ταμείου θα προέρχονται από εισοδήματα της Δημοκρατίας από την εκμετάλλευση υδρογονανθράκων, από ομόλογα ή/και χρεόγραφα ή/και αξιόγραφα ή/και άλλους τίτλους αξιών, που το Ταμείο εκδίδει και πωλεί από την απόκτηση, διαχείριση ή και διάθεση μετοχών, ομολόγων, χρεογράφων, αξιογράφων ή/και άλλων τίτλων αξιών οποιασδήποτε εταιρεία ή άλλου νομικού προσώπου, από δωρεές ή και εισφορές που γίνονται προς το Ταμείο από οποιοδήποτε πρόσωπο και από οποιαδήποτε άλλη πηγή ή και νόμιμη δραστηριότητα.

Για το δεύτερο νομοσχέδιο για την επιβολή περιοριστικών μέτρων στις συναλλαγές σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, το υπουργείο Οικονομικών ενημερώνει τη Βουλή ότι προς αντιμετώπιση της κρισιμότητας της κατάστασης στην κυπριακή οικονομία και μετά από εισήγηση του Διοικητή της ΚΤ, κρίθηκε επιβεβλημένη, η κήρυξη από τον ΥΠΟΙΚ προσωρινής ειδικής τραπεζικής αργίας, καθώς και η εισαγωγή πλαισίου κανόνων που να ρυθμίζουν παραμέτρους λειτουργίας του τραπεζικού συστήματος σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Σκοπός είναι η ανάθεση εξουσιών στον ΥΠΟΙΚ ή κατά περίπτωση στο Διοικητή της ΚΤ να μπορούν να παίρνουν περιοριστικά μέτρα, περιλαμβανομένων περιορισμών στη διακίνηση κεφαλαίων για λόγους δημόσιας τάξης και ασφάλειας και με σκοπό τη διασφάλιση της χρηματοοικονομικής σταθερότητας.

Το τρίτο νομοσχέδιο αφορά την εξυγίανση των τραπεζών για  την αποφυγή άμεσης χρεοκοπίας της Λαϊκής Τράπεζας.