Τον ρόλο της Ειδικής Διαχειρίστριας για την εκτέλεση των μέτρων εξυγίανσης θα αναλάβει η Άντρη Αντωνιάδου,σύμφωνα με ανακοίνωση της Κεντρικής Τράπεζας, η οποία έχει αναλάβει και την αρμοδιότητα της Αρχής Εξυγίανσης.  
Η κυρία Αντωνιάδου είναι μέλος του Ινστιτούτου Ορκωτών Λογιστών (Institute of Certified Chartered Accountants) με 28 χρόνια εμπειρία στον τραπεζικό τομέα, εκ των οποίων 25 χρόνια στην HSBC, τα τελευταία πέντε χρόνια ως Διευθύνοντας Σύμβουλος και τρία χρόνια ως Γενική Διευθύντρια στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (Κύπρου).

Πηγή: sigmalive.com