Το διορισμό του Ντίνου Χριστοφίδη στη θέση του Ειδικού Διαχειριστή για την εκτέλεση των μέτρων εξυγίανσης στην Τράπεζα Κύπρου, ανακοίνωσε η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της ως Αρχή Εξυγίανση.
Ο κ. Χριστοφίδης είναι Fellow Member του Institute of Chartered Accountants in England and Wales και Fellow Member του Chartered Institute of Bankers, με εννέα χρόνια εμπειρίας σε διεθνείς εταιρείες λογιστών και 32 χρόνια εμπειρίας σε δύο διεθνείς τράπεζες στην Κύπρο.