Την υπογραφή σύμβασης με την εταιρεία ΔΕΠΑΝΟΜ ανακοίνωσε η ΕΚΤΕΡ.
Αντικείμενο της εν λόγω σύμβασης είναι οι αναδιαρρυθμίσεις και επεκτάσεις του Γενικού Νοσοκομείου Μυτιλήνης «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ», καθώς και η προμήθεια και εγκατάσταση ιατρικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού του νοσοκομείου.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, το συνολικό τίμημα του αντικειμένου της σύμβασης ορίστηκε στο ποσό των 14.610.061,04 ευρώ, πλέον ΦΠΑ και η διάρκειά της είναι 36 μήνες από την υπογραφή της.