Το σχέδιο διάσωσης της κυπριακής οικονομίας είναι προτιμότερο από την εναλλακτική της πλήρους κατάρρευσης.
Αναμένεται όμως να έχει σημαντικές και δυσμενείς επιπτώσεις στην κυπριακή οικονομία και να αυξήσει την αβεβαιότητα για τις περιφερειακές χώρες της ευρωζώνης, εκτιμούν οι αναλυτές της Eurobank, στο τελευταίο εβδομαδιαίο δελτίο της τράπεζας.

Αναφορικά με την Κύπρο εκτιμάται ότι θα υπάρξει συρρίκνωση του κυπριακού τραπεζικού συστήματος και στροφή προς άλλους παραγωγικούς τομείς. Κάτι τέτοιο δεν είναι δυνατόν να γίνει άμεσα και με δεδομένο ότι ο χρηματοοικονομικός τομέας στην Κύπρο παράγει το 28,2% του ΑΕΠ με τον τουρισμό να έρχεται δεύτερος με 27,6% (στοιχεία του 2012, Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου) η επίδραση στην πραγματική οικονομία θα είναι δυσμενής και σημαντική τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μεσοπρόθεσμα, αναφέρουν οι αναλυτές της τράπεζας.

Επισημαίνουν επίσης ότι έχουν παρατηρηθεί βήματα προόδου στην προώθηση των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων από την ελληνική κυβέρνηση, ενώ εκτιμούν ότι σημαντικά προβλήματα παραμένουν και δεν έχουν αντιμετωπιστεί.