Ζημιές 1,5 δισ. ευρώ για το 2012 (εκ των οποίων 686 εκατ. ευρώ αφορούν έκτακτες και μη επαναλαμβανόμενες ζημιές) λόγω κυρίως του υψηλού κόστους χρήματος και της μείωσης των εσόδων από τόκους κατά 26% σε ετήσια βάση ανακοίνωσε ο όμιλος της Eurobank.


Σε δηλώσεις του ο διευθύνων σύμβουλος της τράπεζας Νικόλαος Νανόπουλος αναφέρει ότι στο σημερινό αβέβαιο και δυσχερές περιβάλλον, η θωράκιση της ελληνικής οικονομίας και η ανασυγκρότησή της, περνά όχι μόνον από την επίπονη διαδικασία των αναγκαίων διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και την προσήλωση στη δημοσιονομική εξυγίανση, αλλά και από την υιοθέτηση μέτρων και πρωτοβουλιών που θα τονώσουν την ανάπτυξη.


Ο ρόλος του τραπεζικού τομέα και η διαδικασία ανακεφαλαιοποίησής του αποτελούν κρίσιμη παράμετρο στην προσπάθεια ανόρθωσης της οικονομίας και ένα παράθυρο ευκαιρίας για την επανεκκίνηση της που δεν πρέπει να αφήσουμε αναξιοποίητο.


Η ένωση των δυνάμεων της Εθνικής Τράπεζας και της Eurobank για τη δημιουργία της μεγαλύτερης ελληνικής τράπεζας, θα συμβάλλει στην εθνική προσπάθεια στήριξης της οικονομίας και της χώρας ευρύτερα», αναφέρει ο κ. Νανόπουλος.


Στην ανακοίνωση των αποτελεσμάτων αναφέρεται ότι τα αποτελέσματα στην προσέλκυση καταθέσεων το δεύτερο μισό του έτους, είναι ενθαρρυντικά. Ειδικότερα, οι καταθέσεις Πελατών της Eurobank αυξήθηκαν κατά 2, 739 δισ. ευρώ το Β΄εξάμηνο του έτους, περιορίζοντας τις συνολικές ετήσιες εκροές σε μόλις 823 εκατ. ευρώ. Στην Ελλάδα οι καταθέσεις αυξήθηκαν κατά 1,8 δις. ευρώ το Δ΄ τρίμηνο του 2012. Στο εξωτερικό, η προσέλκυση καταθέσεων συνεχίστηκε με επιτυχία και το 2012, με τα υπόλοιπα να αυξάνονται κατά 391 εκατ. ευρώ έναντι του 2011.


Η σταδιακή επιστροφή των καταθέσεων και η άντληση ρευστότητας ύψους 5,5 δισεκατομμυρίων ευρώ (μέσω Repos) από την αγορά βοήθησαν σημαντικά στη μείωση της εξάρτησης από το Ευρωσύστημα. Πιο αναλυτικά, η χρηματοδότηση από το Ευρωσύστημα μειώθηκε από 34 δις. ευρώ το Α΄ εξάμηνο του 2012 σε 20,8 δις. ευρώ στα μέσα Μαρτίου του 2013.


Η Τράπεζα διατηρεί σήμερα επαρκή αποθέματα ρευστότητας, καθώς διαθέτει ενέχυρα αποδεκτά από το Ευρωσύστημα για την άντληση ρευστότητας ύψους 6 δισ. ευρώ και επιπρόσθετων 2,5 δισ. ευρώ στο εξωτερικό.


Το σύνολο των χορηγήσεων του Ομίλου ανήλθε σε 47, 8 δισ. ευρώ. Συνολικά τα Δάνεια σε Καθυστέρηση άνω των 90 ημερών διαμορφώθηκαν στο 22,8% του χαρτοφυλακίου στο τέλος του 2012, από 15,7% το 2011, ενώ τα Μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια ανήλθαν σε 18,3% του χαρτοφυλακίου και καλύπτονται κατά 53,5% από προβλέψεις (εξαιρουμένων των εξασφαλίσεων).