Κλειστό θα παραμείνει και σήμερα Πέμπτη το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ). Η διαπραγμάτευση των μετοχών των εισηγμένων εταιρειών αναμένεται να ξεκινήσει την Τρίτη.
Σε σχετική ανακοίνωση του ΧΑΚ αναφέρεται ότι «η επέκταση της αναστολής της διαπραγμάτευσης των κινητών αξιών που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο και για σήμερα Πέμπτη 28 Μαρτίου, 2013, για σκοπούς διασφάλισης της ομαλής λειτουργίας της αγοράς του Χρηματιστηρίου και για προστασία των επενδυτών».